/home/artistica1/public_html
Linux kendall.digitaldisseny.com 4.18.0-513.11.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Jan 18 16:21:02 UTC 2024 x86_64

Vicente Miguel Enguídanos Barea va començar els seus estudis musicals a La Unió Musical de Llíria on va cursar solfeig i violí amb els professors Rosa Pla i José Vte. Cervera Tortonda. Posteriorment va cursar els estudis de violí al Conservatori Municipal de Llíria i al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, amb els professors Ernesto Verdeguer i Juan Llinares Llisern.

Ha realitzat cursos de formació i perfeccionament de l'especialitat de violí amb professors com Juan Llinares, Joaquín Palomares, Alejandro Abad, Vicente M. Huerta i Félix Ayo.

Ha participat com a violinista en diverses orquestres de la Comunitat Valenciana, com són les de La Unió Musical de Llíria, L'Artística Manisense, l'Orquestra d'Alaquàs, o Santa Cecília de Cullera, entre altres. Ha estat membre, entre altres, de l'Orquestra Clàssica de València, l'Orquestra Simfònica d’Albacete o de Llanera Philarmonic Orquestra.

 

Actualment és professor de violí a l'Escola de Música, Teatre i Dansa de L'Artística Manisense de Manises, de La Unió Musical de Llíria i de La Unió Musical d'Alaquàs. A més, participa regularment en orquestres com l'Orquestra del Teatre Chapi de Villena, l'Orquestra d'Elda, l'Orquestra del Conservatori de Torrent i l'Orquestra Simfònica Mare Nostrum.