/home/artistica1/public_html
Linux kendall.digitaldisseny.com 4.18.0-513.11.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Jan 18 16:21:02 UTC 2024 x86_64

L'Orquestra Juvenil de la Societat Musical L'Artística Manisense va iniciar les seues activitats en el curs 2002-2003, com a resposta a la necessitat existent dins de la Societat de que hi haguera un grup on els joves alumnes de corda pogueren començar a tocar en grup, com a pas previ a l'ingrés en l'Orquestra Titular.

Baix la direcció del professor de violí Vicent Enguídanos Barea va comenár a formar-se el que inicialment es va denominar Conjunt Instrumental de Corda, que, amb el pas dels anys va donar lloc a l'agrupació que ara coneixem com Orquestra Juvenil.

La primera finalitat de l'agrupació és, en definitiva, la formació del jove músic de corda en els seus primers passos en el món de l'orquestra, i a això va dirigida principalment la seua programació, prioritzant sempre en el repertori obres que resulten pedagògicament interessants per als alumnes.

En els seus anys d'història, l'Orquestra Juvenil ha interpretat obres d'autors com Sheila M. Nelson, Dorothy Straub i John Auton, que cumpleixen aquesta necessària finalitat pedagògica, però també ha interpretat a autors com Haendel, Bach, Bartok i Mozart, entre els més destacats.

L'Orquestra Juvenil participa en les audicions pròpies de l'Escola de Música des de la seua formació, tan a la Societat com a l'Auditori Germanies. Així mateix, és una de les agrupacions fundadores del Festival de Joves Orquestres, que se celebra anualment. A més, cal destacar també l'actuació de l'Orquestra Juvenil en la Fira del Llibre de Manises i, com no, en el Concert de Santa Cecília junt a la Banda Juvniel, data on entre els nous músics de les dues agrupacions i que s'ha convertit ja en una cita remarcable del calendiari cultural de la nostra Societat.