/home/artistica1/public_html
Linux kendall.digitaldisseny.com 4.18.0-513.11.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Jan 18 16:21:02 UTC 2024 x86_64

La Societat Musical L'Artística Manisense ha rebut durant 2023 ajudes i subvencions de les següents entitats públiques:

 

Ajuntament de Manises - 45.000,00 €

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació - Generalitat Valenciana - 56.064,65 €

Diputació de València - 6.217,24€

Instiut Valencià de Cultura - 2.593,06 €