Música

Música per a bebés (1 i 2 anys)

1 i 2 anys: 45 minuts setmanals (una sola sessió)

Iniciació Musical (de 3 a 6 anys)

3 i 4 anys: 1 hora setmanal en una sessió

5 i 6 anys: 2 hores setmanals en dues sessions

Preparatori de Llenguatge Musical (6 i 7 anys)

2 hores setmanals en dues sessions

1r d’Ensenyaments Elementals de Música (Llenguatge musical i instrument)

2 hores setmanals de llenguatge musical (solfeig)

Mig hora setmanal d’instrument

2n d’Ensenyaments Elementals de Música (Llenguatge musical, instrument i conjunt instrumental)

2 hores setmanals de llenguatge musical (solfeig)

Mig hora setmanal d’instrument

1 hora setmanal de Banda Infantil o Orquestra Infantil

3r d’Ensenyaments Elementals de Música (Llenguatge musical, instrument i conjunt instrumental)

2 hores setmanals de llenguatge musical (solfeig)

45 minuts setmanals d’instrument

3 hores i mitja setmanals de Banda Juvenil  o 1 hora i mitja setmanal d’Orquestra Juvenil

4t d’Ensenyaments Elementals de Música (Llenguatge Musical, instrument i conjunt instrumental)

3 hores setmanals de llenguatge musical (solfeig)

45 minuts setmanals d’instrument

3 hores i mitja setmanals de Banda Juvenil  o 1 hora i mitja setmanal d’Orquestra Juvenil

1r d’Ensenyaments Professionals de Música (Llenguatge musical, instrument i conjunt instrumental)

2 hores setmanals de llenguatge musical (solfeig)

1 hora setmanal d'instrument

3 hores i mitja setmanals de Banda Juvenil o 1 hora i mitja setmanal d'Orquestra Juvenil

2n d'Ensenyaments Professionals de Música (Llenguatge musical, instrument, conjunt instrumental i piano complementari)

2 hores setmanals de Llenguatge Musical (solfeig)

1 hora setmanal d'instrument

3 hores i mitja setmanals de Banda Juvenil o 1 hora i mitja setmanal d'Orquestra Juvenil

Mitja hora setmanal de piano complementari

Batucada:

1 hora setmanal 

 

Professorat 

José Lara: Música per a bebés 

Begoña Valiente i Eva Tejero: Iniciació Musical 3,4, 5 i 6 anys

Elisa Santiago: Preparatori i 2n  Llenguatge Musical E. Elementals

Miguel Albenca: 1r i 3r Llenguatge Musical E. Elementals

Carles: 1r i 3r Llenguatge Musical E. Elementals

Francisco V. Martínez: 4t Llenguatge Musical E. Elementals

Carmen López: Llenguatge Musical E. Professionals

Mª Ángeles Lambíes: Llenguatge Musical d'adults i cant

Roser Gabaldó: Cor

Marisol Chenoll: Flauta

José Pimentel: Oboè

Amparo Santiago: Clarinet

Emilie Lachaise: Fagot

Raúl Carrasco: Trompeta

Víctor Fluixà: Trombó 

José V. Miquel: Trompa

Juanjo Raga: Tuba i Bombardí

Vicent Enguídanos: Violí, Orquestra Juvenil

Paqui Sapiña: Viola

Fran García: Violoncel

Juan Mariano Alcázar: Contrabaix

Idoia Sánchez: Piano

Juan Flor: Piano

Daniel Ibáñez: Percussió 

Joan Francesc Miquel: Jove Orquestra Simfònica

Rafa Andrés: Batucada

Jesús Jareño: Director, Saxòfon i Banda Juvenil

Joana Cutillas: Administrativa